Certifikát zelená škola

Mateřská škola Pohádka Zábřeh v letošním roce získala certifikát Zelená škola Olomouckého kraje
za aktivní realizaci ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty na škole.

Prázdninový provoz mateřských škol 2022/2023

3.7. – 14.7.2023 – MŠ Strejcova, v týdnu 10.7. – 14.7.2023 budou deti z kapacitních důvodů navštěvovat MŠ na Skaličce)
17.7. – 28.7.2023 – MŠ Zahradní
31.7. – 11.8.2023 – MŠ Pohádka (z důvodu rekonstrukce v budově MŠ Severáček)
14.8. – 25.8.2023 – MŠ Severáček
28.8. – 31.8.2023 – mateřská škola uzavřena