Certifikát zelená škola

Mateřská škola Pohádka Zábřeh v letošním roce získala certifikát Zelená škola Olomouckého kraje
za aktivní realizaci ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty na škole.

Poděkování – i my děkujeme, že si vážíte naší práce!

Vážená paní ředitelko,
chtěl bych touto cestou poděkovat Vám i skvělému personálu MŠ Pohádka, za skvělou péči o děti v době nouzového stavu.
Poděkovat bych chtěl hlavně za manželku, která pracuje ve zdravotnictví a díky vaši školce ji bylo umožněno pracovat a starat se o pacienty.
Vážíme si velmi vstřícného přístupu, ochoty a profesionality učitelek MŠ Pohádka.
Děti byly spokojeny a do školky se vždy těšily.
Prosím o vyřízení tohoto poděkování učitelkám, které se vzorně staraly o naše „přespolní“ děti.
Ještě jednou moc děkujeme.

S pozdravem manželé Studení – Drozdov

Povinné předškolní vzdělávání

Rodiče, jejichž dětí se týká povinná předškolní docházka, budou pravidelně dostávat do emailu aktivity a činnosti, které budou se svými dětmi plnit.
Sledujte pravidelně emaily, které jste poskytli mateřské škole.
Účast na distančním vzdělávání je pro tyto děti povinná. Rodiče, kteří nemají možnost tisku si vyzvednou aktivity v MŠ. Vždy v pátek 9 – 13 hodin – vchod u ředitelny.

Vánoční pozdrav z Pohádky

Jednotlivé třídy si pro rodiče připravily vánoční pozdravení. Videa jsou umístěna jako neveřejná na serveru YouTube.

Třída Berušky: https://youtu.be/9TIVZ5tP0D8

Třída Broučci: https://youtu.be/enmG3BG3Fyw

Třída Dráčata: https://youtu.be/H8pAGNx4oIw

Třída Hříbečci: https://youtu.be/bKtYg5T3EY8

Třída Koťata: https://youtu.be/Pc8QZkt4SzA

Třída Medvědi: https://youtu.be/RwnR8EtfF2k

Třída Sluníčka: https://youtu.be/fRGeU4yvO3I

Třída Veverky: https://youtu.be/zhSmzrwn1tQ