Certifikát zelená škola

Mateřská škola Pohádka Zábřeh v letošním roce získala certifikát Zelená škola Olomouckého kraje
za aktivní realizaci ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty na škole.

Prázdninová provoz mateřských škol 2022/2023

3.7. – 14.7.2023 – MŠ Strejcova, v týdnu 10.7. – 14.7.2023 budou deti z kapacitních důvodů navštěvovat MŠ na Skaličce)
17.7. – 28.7.2023 – MŠ Zahradní
31.7. – 11.8.2023 – MŠ Pohádka (z důvodu rekonstrukce v budově MŠ Severáček)
14.8. – 25.8.2023 – MŠ Severáček
28.8. – 31.8.2023 – mateřská škola uzavřena

Schůzka s rodiči přijatých dětí

ve dnech 23.5.2023 – 15 hodin, 24.5.2023 – 10 hodin, 25.5.2023 – 10 hodin
se konají schůzky s rodiči přijatých dětí. Prosím dostavte se podle domluvených termínů. Účast na schůzce je pro přijetí dítěte nutná.