Certifikát zelená škola

Mateřská škola Pohádka Zábřeh v letošním roce získala certifikát Zelená škola Olomouckého kraje
za aktivní realizaci ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty na škole.

Schůzka s rodiči přijatých dětí

ve dnech 23.5.2023 – 15 hodin, 24.5.2023 – 10 hodin, 25.5.2023 – 10 hodin
se konají schůzky s rodiči přijatých dětí. Prosím dostavte se podle domluvených termínů. Účast na schůzce je pro přijetí dítěte nutná.

Vstup do mateřské školy v době rekonstrukce parkoviště před školou

Po dobu rekonstrukce chodníku před mateřskou školou, využívejte pro vstup do budovy boční bránu (směr od Denali), projděte zahradou a boční brankou u stadionu. Dbejte na bezpečnost dětí a hygienu před vstupem do budovy – používejte prosím rohožky. Děkujeme.

Brány jsou otevřeny pro zásobování a vývoz stravy.