Pampelišky

Pěvecký sboreček s dlouholetou tradicí.

Pod vedením sbormistryně Jany Jílkové se nabízí všem dětem s chutí ke zpěvu. Děti se v průběhu roku seznámí se sólovým zpěvem a hrou na hudební nástroje. Mají možnost zkusit si zpívat před lidmi i porotou a to na různých akcích. Sbor každoročně vystupuje na vánočních koncertech a zúčastňuje se přehlídek sborů jako je „Zlatá lyra“.

Na klavír děti doprovází Jitka Dohnalová, na housle Jana Jílková, na flétnu Martina Mrákavová.

Zdravá píšťalka

Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných nástrojů. Při výuce se děti seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjejí a upevňují si rytmické a tonální cítění. Tím získávají základy pro další hudební vývoj.

Dramaticko-pohybové hry

Výchova ke zdravému životnímu stylu, cvičení je pro děti zábavou, při které se zažije spousta legrace a zároveň se procvičí celé tělo.

Angličtina

 

Angličtina pro větší i menší děti. Děti se zábavnou formou naučí základní slovní zásobu a gramatiku. Po absolvování tohoto kroužku budou mít děti snazší celý život!

Vaření

 

Kroužek pro všechny děti s chutí k jídlu. Děti se zde v průběhu roku seznamují s výrobou různých salátů a pomazánek, učí se krájet a mazat chleba. Na závěr každé hodiny na děti čeká velká hostina!

Výtvarka

Kroužek nabízí zábavné tvoření z nejrůznějších materiálů. Děti se seznamují se zajímavými technikami a poznávají radost z výtvarné práce.

Důležité je tvořit – nikoliv výtvor!