Fotografování bude probíhat na školní zahradě, během dopoledne, bez přítomnosti sourozenců a rodičů.