Vážená paní ředitelko,
chtěl bych touto cestou poděkovat Vám i skvělému personálu MŠ Pohádka, za skvělou péči o děti v době nouzového stavu.
Poděkovat bych chtěl hlavně za manželku, která pracuje ve zdravotnictví a díky vaši školce ji bylo umožněno pracovat a starat se o pacienty.
Vážíme si velmi vstřícného přístupu, ochoty a profesionality učitelek MŠ Pohádka.
Děti byly spokojeny a do školky se vždy těšily.
Prosím o vyřízení tohoto poděkování učitelkám, které se vzorně staraly o naše „přespolní“ děti.
Ještě jednou moc děkujeme.

S pozdravem manželé Studení – Drozdov