Rodiče, jejichž dětí se týká povinná předškolní docházka, budou pravidelně dostávat do emailu aktivity a činnosti, které budou se svými dětmi plnit.
Sledujte pravidelně emaily, které jste poskytli mateřské škole.
Účast na distančním vzdělávání je pro tyto děti povinná. Rodiče, kteří nemají možnost tisku si vyzvednou aktivity v MŠ. Vždy v pátek 9 – 13 hodin – vchod u ředitelny.