Rozpis dětí do jednotlivých tříd – vchodové dveře
Doprovod dětí – pokud možno pouze jedna osoba s rouškou

Děkujeme