Vzhledem k situaci v posledních dnech, bylo nutné upravit prázdninový provoz v mateřských školách v Zábřeze.
Naše mateřská škola bude v provozu v měsíci červenci a poslední týden v měsíci srpnu 2020.
Přesně: 7. 7. – 31. 7. 2020 – provoz MŠ Pohádka
3. 8. – 21. 8. 2020 – provoz MŠ Severáček
24. 8. – 31. 8. 2020 – provoz všechny mateřské školy ve městě
1. 7. – 3. 7. 2020 – obě mateřské školy uzavřeny z důvodu povinné sanitace stravovny.

Prosím, zvažte nutnost docházky dítěte do mateřské školy v době letních prázdnin. Stáhněte si přílohu tohoto emailu, vyplňte ji a pošlete odpovědí zpět na:
mspohadka.zabreh@seznam.cz nejpozději do 29. 5. 2020, jinak nebude moci být Vaše dítě k prázdninovému provozu přijato.