Vážené maminky, zapojte se, kdo může, do této akce a vybavte sebe a hlavně své děti rouškou. Pokud budete mít navíc, podarujte i naší škole. Děkuji