KVDC – od 14.00 hodin
Vystoupení dětí MŠ Pohádka „Ve snu“