15,15 hodin – důležité pro všechny rodiče předškoláků.
Přednášku připravily odbornice Pedagogicko-psychologické poradny Mohelnice.
Přednášky se zúčastní i zástupci jednotlivých základních škol. Účast rodičů nutná!