9.00 – 10.00 hodin
Oslava svátku Tří králů v jednotlivých třídách