projekt je ve spolupráci s Malá technika z.ú. Říčany, akreditován MŠMT – 8814/2015

26.11.2019 – projektový den pro předškoláky

akce je hrazena z Projektu Šablony pro MŠ Pohádka Zábřeh II