Sběr bude probíhat z boční strany školy (brána od Denali)

5.11 – 6.11. 12,00 – 16,00 hodin

7.11. 6,30 – 10,00 hodin