Setkání se starostou města, předání pamětních listů u příležitosti zakončení docházky v mateřské škole.
Divadelní představení pro děti