Děti přiveďte běžně do mateřské školy. Fotografování proběhne během dopoledne bez rodičů a sourozenců.