Mateřská škola i nadále vaří pro cizí strávníky, oběd si vyzvednete u dveří stravovny bez kontaktu s pracovnicemi stravovny a vstupu do budovy. Oběd v jídelně není možný. Stravu si může objednat i ten, kdo do současné doby oběd neodebíral, volejte na číslo 583 416 882 kl.25 nebo 731 574 033.