9,00 hodin přehlídka masek v mateřské škole
10,00 hodin průvod městem – odchod od mateřské školy
Připravte dětem masky!
Děkujeme