Seznam přijatých dětí zveřejněný 13. 5. 2019.

Přijaté děti