Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Titulek popisující obrázek nebo grafiku

Charakteristika školy a jejího okolí:

Historie mateřské školy se datuje již na 50 let. Za tuto dobu se postupně vyvíjela ze společného zařízení s jeslemi přes 3 třídní, 5 třídní až po dnešní osmi třídní MŠ.

Dnes se stala otevřenou pro děti a jejich rodiče.

                          Mateřská škola je umístěna v budově panelového typu. Původně sloužila jako společné zařízení Jesle-mateřská škola, zahájení provozu probíhalo  1.9.1968, společné zařízení působilo až do roku 1984, kdy byly jesle přemístěny do nové budovy. V uvolněných prostorách byly zařízeny další třídy pro mateřskou školu, z původních 3. tříd se tedy mateřská rozšířila na pětitřídní, takto působila až do roku 1995. V tomto roce byly  v Zábřehu zrušeny některé mateřské školy a děti byly přesunuty do jiných zařízení, mezi které patřila i naše MŠ. Vzhledem k velkému počtu zapsaných dětí bylo nutné pětitřídní mateřskou školu rozšířit na sedmitřídní s tím, že dvě třídy působí jako speciální třídy pro děti s vadami řeči. V roce 2011 byla navýšena kapacita mateřské školy o jednu třídu. Dnešní stav je tedy osmi třídní mateřská škola se 170ti zapsanými dětmi.

             Budova vzhledem ke svému stáří přináší řadu starostí provozního rázu. K dnešnímu dni však můžeme konstatovat, že se nám podařila zajistit celková rekonstrukce vodovodního řádu, oprava střechy, výměna oken v celé budově a celkové zateplení. Rekonstrukce zahrady, která byla finančně náročná, ale velice úspěšná. Kolem hřiště byly vybudovány chodníčky , které děti využívají při jízdě na koloběžkách, tříkolkách a jízdním kole. Rovněž se nám podařila rekonstrukce teras a zbudování markýz k zastínění. Vzhledem k jižní poloze byla tato etapa nejdůležitější pro vytvoření vhodných podmínek pro pobyt dětí venku. Zahrada je doplněna vhodnými dřevěnými průlezkami, houpadly, hracími koutky a pohádkovými postavičkami, které slouží k dětským hrám. V letním období slouží dětem ke sportovní relaxaci krytý bazén, který využívají od května až do září.

                          Ke kladným rysům můžeme přidat velice atraktivní umístění v centru města, v blízkosti městských autobusových zastávek, dojíždějící rodiče nemají problémy. Sousední sportovní areál - stadion nám rozšiřuje zahradní prostory. V těsné blízkosti máme také KVDC- kulturní dům, který využíváme ke společným akcím.           

KVDC nám umožňuje na základě uzavřené smlouvy využívat jejich rozlehlých prostor ke společným akcím s rodiči, takže jsme vyřešili stísněné podmínky v naší škole a rodiče jsou velice spokojení, poněvadž nejsou problémy, že na své dítě nevidí a stávající se přímými účastníky.

             Nemáme daleko ani do místního velmi pěkně upraveného parku, kde je sice malý, ale pěkný  hrací areál pro děti. Rovněž krytý bazén a saunu nemáme daleko, každoročně se všechny třídy střídají ve výuce plavání s napojením  na saunování.

                          Zájem rodičů o umístění dětí v našem zařízení svědčí o tom, že jsou jak s prostředím tak s výchovnou prací spokojeni, což je pro nás zaměstnance největším uspokojením za odvedenou práci.

             Od roku 1994, kdy škola začala hospodařit jako samostatný právní subjekt jsme prodělaly mnoho změn kladných i záporných. K dnešnímu dni se dá stav hodnotit jako ustálený, kolektiv pedagogických pracovníků spolupracuje s provozními a společně budují vlastní program. Mateřkou školu vnímáme společně s rodiči jako místo pro radostný život dětí naplněný hrou, učením i zábavou jak pro děti, tak pro rodiče a přátele školy. Proto jsme  vybíraly  vhodný název pro naší mateřskou školu a po mnoha návrzích se kolektiv přiklonil pro název Mateřská škola POHÁDKA, protože pohádky jsou pro děti nejen přitažlivé  a blízké , ale zároveň jim pomáhají pochopit životní postoje a děje, a učí je orientovat se v okolním světě, učit se  jej chápat a orientovat se v něm.

Tradice:

             Dětský pěvecký sbor Pampelišky má již mnohaletou tradici. Děti se pravidelně účastní pěveckých přehlídek jako je Zlatá lyra v Šumperku nebo Zábřežský zvoneček, Slavíček, Svátky písní v Olomouci, společné koncerty se III. ZŠ v Zábřehu a dalších jiných aktivit.

Společné akce s rodiči již získaly rovněž tradici, hlavně „Putování s ježkem“,dále akce sponzorované ČSOB, jako je Dětský den, Rozloučení se školním rokem nebo Slavnostní zahájení kalendářního i školního roku v  Kulturním domě, Čertování, Vítání jara s Moranou apod.¨